Firma "MAKMETALIK" proponuje Państwu kompleksową współpracę w zakresie odbioru, zakupu oraz zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Prowadzimy odbiór i skup surowców wtórnych w postaci: makulatury, folii, tworzyw sztucznych, zużytych opon, stłuczki szklanej a także złomu stalowego i metali kolorowych (oprócz odpadów komunalnych).

Dysponujemy odpowiednimi powierzchniami magazynowymi, specjalistycznymi maszynami i urządzeniami jak: środki transportu, wózki widłowe oraz prasy hydrauliczne( paczkarki). Odpowiednio posortowana oraz przetworzona dostarczana jest do zakładów przetwarzających ww. odpady - recyklerów (potwierdzenie recyclingu)

Zapraszamy do współpracy

  • >> sklepy

  • >> zakłady przemysłowe

  • >> drukarnie

  • >> producentów opakowań

  • >> szkoły

  • >> klientów indywidualnych

  • >> przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką odpadów


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno dużych jak i małych firm, zakładów przemysłowych, organizacji, instytucji:
 jesteśmy w stanie zorganizować kompleksowy odbiór odpadów przemysłowych, surowców oraz innych odpadów powstających w przedsiębiorstwach wraz z ich pełną dokumentacją oraz ewidencją.


Jesteśmy otwarci na długoterminową współpracę, jak również na jednostkowe usługi. Jesteśmy firmą godną zaufania, posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy szybko i w sposób rzetelny udzielą państwu informacji o naszej działalności i ofercie handlowej - Wystarczy wejść w zakładkę "Kontakt" lub kliknąć (tutaj)

Wiele małych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych nie sortuje ani nie oddaje do recyklingu odpadów z własnej działalności, choć ciąży na nich obowiązek ustawowy USTAWA O ODPADACH z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628). z późniejszymi zmianami.

Możemy tu również powiedzieć o sumieniu czyli ochronie środowiska. Pomijając te dwa aspekty chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden - ekonomiczny, który powinien Państwa przekonać, że warto.
Wstawiamy odpowiednie kontenery zgodnie z rodzajem odpadów, jak również potrzeb oraz możliwości technicznych klienta .