Ekologia


eko1Trudno dziś sobie wyobrazić życie bez papieru. Recykling tony papieru pozwala zaoszczędzić 17 drzew i 26,5 tys. litrów wody potrzebnej do jego produkcji. Średnio mieszkaniec naszego kraju zbiera rocznie ok. 27 kg makulatury, zatem przekazuje do recyklingu niespełna 33 proc. zużywanego przez siebie papieru. To bardzo mało, gdyż dla porównania w Holandii i w Niemczech odzysk przekracza 80 proc. Nasze opóźnienia związane są z brakiem rozwiązań systemowych oraz lukami w edukacji ekologicznej i większość odpadów komunalnych trafia na wysypiska śmieci. Warto stosować się do zasad ekologii
i segregować śmieci nawet podczas
urlopu, bo dzięki temu dbamy
o przyrodę, a zarazem przyszłość naszej planety.

eko2Od początku 2002 r. obowiązują proekologiczne ustawy, nakładające na każdego producenta towaru opakowaniowego obowiązek zebrania i przekazania do recyklingu odpowiedniej ilości zużytych opakowań.
W zależności od możliwości technologicznych odzyskany papier i tekturę można wykorzystać wtórnie do produkcji różnych papierów i tektur makulaturowych. Kierunki zagospodarowania tych wyrobów to produkcja opakowań i tektur specjalnych, produkcja papierów graficznych – głównie gazetowych – oraz produkcja papierów higienicznych (toaletowy i ręczniki). Recykling, czyli wtórne przetworzenie, jest najbardziej ekonomicznym i ekologicznym kierunkiem zagospodarowania makulatury.